Telefonisch consult/Consultation by phone, Telegram, Whatsapp or Facebook
20 minuten                                                                      40 euro
30 minuten                                                                      50 euro
45 minuten                                                                      70 euro

Omdat ik vrij snel tot de kern kom, heb ik besloten maximaal 45 minuten als langste consult aan te bieden! U kunt uiteraard altijd een nieuw consult aanvragen als u nog vragen over hebt, maar mijn ervaring is dat ik eigenlijk alle vragen kan beantwoorden in deze tijd! Because I get to the point quickly I have decided that my longest consult will be 45 minutes. If you still have questions left, you can always make another appointment although my experience is that I usually have answered all questions!

Het consult bestaat uit het beantwoorden van uw vragen. U kunt meerdere vragen stellen waarbij ik in voel en met de kaarten mee kijk! The reading will exist of answering your questions. You can ask multiple questions and I will use my cards and my intuition to answer them!

In geval van een telefonisch consult bel ik u op een afgesproken tijdstip! In case of a consultation by phone, Skype, Whatsapp or Facebook Ware Kracht I will contact you at an agreed time!

Als u niet in Nederland woont, verloopt het consult via Whatsapp, Telegram of via Facebook Ware Kracht! In case you live abroad, contact will go through Telegram, Whatsapp or Facebook Ware Kracht.

Momenteel is het niet mogelijk consulten in persoon te doen alleen via telefoon, Facebook of Telegram! At the moment I only do consultations by phone, Facebook or Telegram. Not in person.

Ik leg geen kaarten op gezondheid en zwangerschap! I do not read the cards on health and pregnancy!

Voor consulten online en telefonisch:
Als je een consult wilt aanvragen, zal ik eerst mijn gegevens doorgeven zodat je het geld kunt overmaken. Zodra ik het ontvangen heb, maak ik een afspraak met je. Dat zal binnen een week zijn of uiterst binnen twee weken.

For consultations by phone and online:
If you wish to have a consultation with me, I will send you my account information so you can transfer the money beforehand. As soon as I received it, I will make an appointment with you. This will be within a week, at the latest two weeks.