Telefonisch consult/Consultation by phone, Telegram, Whatsapp or Facebook
20 minuten                                                                      45 euro
30 minuten                                                                      55 euro
45 minuten                                                                      75 euro

Omdat ik vrij snel tot de kern kom, heb ik besloten maximaal 45 minuten als langste consult aan te bieden! U kunt uiteraard altijd een nieuw consult aanvragen als u nog vragen over hebt, maar mijn ervaring is dat ik eigenlijk alle vragen kan beantwoorden in deze tijd. Het consult bestaat uit het beantwoorden van uw vragen. U kunt meerdere vragen stellen waarbij ik in voel en met de kaarten mee kijk! In geval van een telefonisch consult bel ik u op een afgesproken tijdstip. Als u niet in Nederland woont, verloopt het consult via Whatsapp, Telegram of via Facebook Ware Kracht. Momenteel is het niet mogelijk consulten in persoon te doen alleen via telefoon, whatsapp, Facebook of Telegram.

Ik leg geen kaarten op gezondheid en zwangerschap!

Voor consulten online en telefonisch:
Als je een consult wilt aanvragen,  stuur me een mailtje via warekracht@protonmail.com. We kunnen dan kijken of we een datum kunnen prikken waarna ik je mijn gegevens stuur. Het geld dient betaald te worden voordat we het consult hebben.

Because I get to the point quickly I have decided that my longest consult will be 45 minutes. If you still have questions left, you can always make another appointment although my experience is that I usually have answered all questions! The reading will exist of answering your questions. You can ask multiple questions and I will use my cards and my intuition to answer them! In case of a consultation by phone, Whatsapp or Facebook Ware Kracht I will contact you at an agreed time. In case you live abroad, contact will go through Telegram, Whatsapp or Facebook Ware Kracht. At the moment I only do consultations by phone, Facebook or Telegram. Not in person.

I do not read the cards on health and pregnancy!

For consultations by phone and online:
If you wish to have a consultation with me, please send me an email at warekracht@protonmail.com. I will see if we can arrange a date then I will send you my accountinformation. The consultation needs to be paid before the actual consultation takes place.