Privacy Statement Ware Kracht (May 2018)

Privacy is very important and I will never use your information for spam. Your personal data will only be used for consultations and/or information you have requested. I have the right to change this Privacy Statement at any time, my website will give accurate information.

Ware Kracht will only use the information to contact you when requested. The information will not be kept longer than a year. And will never be shared with a third party.

Privacy verklaring
Privacyverklaring Ware Kracht (mei 2018)

Privacy is heel belangrijk en ik zal jouw gegevens nooit voor spam gebruiken. Jouw persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt voor consulten en/of informatie die je hebt aangevraagd.
Ik behoud het recht om deze privacyverklaring op ieder moment te wijzigen, de website geeft de actuele stand aan.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
Ware Kracht kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt
van de diensten van Ware Kracht, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een
contactformulier op de website aan Ware Kracht verstrekt. Ware Kracht kan de
volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres

WAAROM Ware Kracht GEGEVENS NODIG HEEFT
Ware Kracht verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen
nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen
benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Ware Kracht uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit consulten en/of kaartleggingen.

HOE LANG Ware Kracht GEGEVENS BEWAART
Ware Kracht bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen
te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan
een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN
Ware Kracht verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de
uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van Ware Kracht worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Ware Kracht gebruikt deze informatie om de werking van de website
te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan
derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS
Ware Kracht maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de
websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Ware Kracht bij Google
zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres),
overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het
privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google
Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om
rapporten over de Website aan Ware Kracht te kunnen verstrekken en om haar
adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk
wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.
Ware Kracht heeft hier geen invloed op.
Ware Kracht heeft Google geen toestemming gegeven om via Ware Kracht verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een
verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar warekracht@hotmail.com. Ware Kracht
zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
Ware Kracht neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Ware Kracht maakt gebruik van
een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde
handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van
misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Ware Kracht verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Ware Kracht op via warekracht@hotmail.com. www.warekracht.nl is een website van Ware Kracht.
Ware Kracht is als volgt te bereiken: warekracht@hotmail.com